Cz
20
Lut
Aktualnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach: Sieradzka (teren Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie (prace porządkowe), Targowa, Cegielniana. W najbliższych planach - ul. Świętojańska (odcinek: Przedwiośnie - Południowa). Zapraszamy do śledzenia najnowszych wpisów Dziennika Budowy na stronie www.zwikwarta.pl.
Śr
12
Lut
Aktualnie prace związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach: Sieradzka (na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie) oraz Cegielniana. W najbliższych planach - ul. Targowa. Zapraszamy do śledzenia najnowszych wpisów Dziennika Budowy.
Śr
5
Lut
Aktualnie prace związane z budową kanalizacji prowadzone są na ulicach: Koźmińska, Parkowa, Cegielniana, Południowa. Zakończono: odcinek między ul. Cielecką a ul. Cegielnianą. Zapraszamy do śledzenia najnowszych wpisów Dziennika Budowy na stronie www.zwikwarta.pl.
Brak następnej strony